Jak wyjechać na Erasmusa z Uniwersytetu SWPS?
Na naszym Uniwersytecie rekrutacja do programu Erasmus+ odbywa się w styczniu (na obydwa semestry następnego roku akademickiego. W czerwcu przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca (wyłącznie na wyjazd w semestrze letnim następnego roku akademickiego). 

 
   Co trzeba przygotować?
 Lista dokumentów jest dość długa, dlatego warto z wyprzedzeniem zacząć je kompletować.

​1) Wypełniony formularz zgłoszeniowy, do pobrania z Wirtualnej Uczelni. 

2) Zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen (min. 4,0). 0-3 pkt

3) Certyfikat językowy (lub zaświadczenie) o poziomie znajomości języka, w którym zamierzasz studiować na uczelni zagranicznej. Obowiązkowo w skali CEFR (np. B2, C1). 1-3 pkt

4) Zaświadczenia o aktywnościach uczelnianych i pozauczelnianych (wolontariat, staże, udział w kołach naukowych itp). Min. 3, maks. 6 - warto wykorzystać limit i przedstawić 6 zaświadczeń. W tej kategorii oceniane są najlepiej referencje związane ze ścieżką naukową kandydata. 0-3 pkt

5) Referencje podpisane przez osoby uprawnione do ich podpisania. Min. 3, maks. 6 - tutaj znowu warto postarać się i zdobyć 6. Kto może je napisać? Profesorowie, opiekunowie kół naukowych, pracodawcy itd. W tej kategorii również oceniane są najlepiej referencje związane ze ścieżką naukową kandydata. 0-3 pkt

6) List motywacyjny podpisany przez kandydata. To równie ważny punkt aplikacji, należy z uwagą uzasadnić dlaczego chcemy studiować akurat na wybranej uczelni (pierwszego wyboru). Zwróć uwagę na to, żeby motywacja była przemyślana i wynikała również z pobudek naukowych. 0-3 pkt

7) Europass CV oraz Paszport Językowy EUROPASS. To dokumenty wygenerowane ze strony internetowej Europass.

Wyznaczona komisja ocenia aplikacje kandydatów przyznając punkty za poszczególne elementy. Dlatego warto postarać się, żeby były na jak najlepszym poziomie. Np. za zaświadczenie o znajomości języka na poziomie C1 dostaniemy 3 punkty, podczas, gdy B1 da nam tylko 1 punkt. 

    Gdzie znaleźć informacje, szczegóły i terminy?
• na Wirtualnej Uczelni > zakładka "Życie studenckie" > Erasmus + rekrutacja
• w regulaminie kwalifikacji na wymiany Uniwersytetu SWPS
 
Zajrzyj koniecznie na grupę Wyjazdy z Erasmus + na Facebooku. Znajdziesz tam studentów, którzy wybierają się na Erasmusa, ale też tych, którzy swoje wymiany mają już za sobą. To najlepsza skarbnica wiedzy!
 
    LEO - Lokalny Ambasador Mobilności 
 
W Erasmus Student Network, chcemy nie tylko pomagać studentom przyjeżdżającym do nas z zagranicy, ale również promować mobilność wśród lokalnych studentów. Dlatego właśnie powołujemy LEO, czyli członka naszej sekcji, który służy pomocą  studentom planującym lub odbywającym dowolne wyjazdy w ramach programu Erasmus +.
 
Potrzebujesz pomocy? Napisz na: erasmus.swps@gmail.com