LEO (Lokalny Ambasador Mobilności; EO: Education Officer)

Lokalny Ambasador Mobilności to członek ESN, który:

Służy pomocą  studentom planującym lub odbywającym dowolne wyjazdy w ramach programu Erasmus +

Prowadzi kampanie informacyjne na temat praw i obowiązków przebywających na stażach oraz praktykach zagranicznych

Informuje studentów na temat zasad nowego programu Erasmus +

Promuje mobilność edukacyjną poprzez organizację spotkań  informacyjnych , targów mobilności oraz punktów organizacyjnych

Promuje projekty badawcze ESN wśród studentów polskich i zagranicznych

Ściśle współpracuje z uczelnianym IRO

 

Obecnym Ambasadorem LEO w ESN SWPS University jest Anna Makowska: erasmus.swps@gmail.com

Jak wyjechać na program Erasmus? Dowiedz się więcej na stronie Uniwersytetu SWPS: https://www.swps.pl/uczelnia/spolecznosc/38-uniwersytet/wspolpraca-miedzynarodowa/5558-erasmus-plus    LUB na grupie Wyjazdy z Erasmus+: https://www.facebook.com/groups/149176352362514/?ref=br_rs