President - Anna Karwowska - president.swps@esn.pl 

HR Member of the Board - River Kotlicki hr.swps@esn.pl 

PR Member of the Board - Kinga Kołodziejska - pr.swps@esn.pl 

Finance Member of the Board - Alicja Wieczorek - treasurer.swps@esn.pl